Sistem Tasarımı Hakkında

Sistem Tasarımı Broşürü

Sistem Tasarımı nedir?

Sistem Tasarımı dersi, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen, şirket ve kurumlarda üniversite ile sanayinin ortaklaşa yürüttüğü, yeni sistem tasarlama, problem çözümü ve süreç iyileştirmeye yönelik endüstriyel projelerden oluşur.

Bölümümüzün iki dönemlik zorunlu mezuniyet öncesi uygulaması olan Sistem Tasarımı projelerinde, dört veya beş kişilik bir öğrenci ekibi, iki öğretim üyesinin gözetiminde ve bir şirket yetkilisinin danışmanlığında sekiz ay boyunca çalışır. Çalışmalar öğrenci ve projeye atanan öğretim üyelerinin kuruluşlara yapacakları ziyaretler, öğrenci ekiplerinin yerinde incelemeleri ve üniversite öğretim üyelerinin yol göstericiliğinde çözüm geliştirmeleriyle yürütülür. Öğrenci ekipleri çalışmalarının sonucunu sözlü sunumlar ve yazılı raporlar ile sunar.

Sistem Tasarımı'nda ne tasarlanır?

Projeler, imalat veya hizmet sektöründeki bir kuruluşun geliştirilmesi arzulanan uygulamaları üzerinedir. Her geliştirme, uygulamanın içinde yer alacağı sistemin anlaşılması ve iyileştirilmesi olarak ele alınır. Projelerin gerçekleştirileceği kuruluşların kapsamında, imalat sanayii, inşaat, sağlık, turizm, enerji, lojistik, eğitim, ekonomik planlama, banka ve sigortacılık, bilişim sistemleri, perakendecilik, pazarlama ve satış gibi her çeşit örgütlü insan faaliyetinin sürdürüldüğü  firmalar ve kamusal kurumlar bulunur. Tasarım çalışmalarında önerilerin geniş bir vizyonla sunulmasına büyük önem verilir. Tasarımın sonucu, kural ve uygulama usül değişiklikleri, kararlara destek olacak bir yazılım ürünü, yeni bir fiziki düzenleme, ya da bir organizasyon değişikliği önerisi olabilir.

Neden Sistem Tasarımı?

Sistem Tasarımı projelerinde amaç, bilimsel bilgiyi sistem düşüncesiyle birleştirerek kuruluşların işletme yönetimi alanındaki somut problemlerini bütünlükçü bir yaklaşımla çözümleyip gelişme sağlamaktır.

Sistem Tasarımı'nda:

1. Aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan problemlerde verimli ve karşılıklı yarar sağlayan sonuçlar elde edilmektedir.

  • Kuruluş yönetici ve elemanlarının zaman sıkıntısı veya başka nedenlerle eğilemediği problemler.
  • Olası bir "işletme körlüğü" nedeniyle dışarıdan bir bakış açısı gerektiren problemler.
  • Yeni bir arayış gerektiren ve değişik bir yaklaşımla gelişme kaydedilebilecek problemler

2. Projelerin akademik niteliklerinin yüksek olması beklenmekle birlikte, kuruluşa katacağı değer ve sağlayabilceği yarar da en az bunun kadar önemlidir.

3. Projeler gerçekleştirilirken, kuruluşlardan bağış katkısı ve bir danışman ataması beklenir. Kuruluşların katılım ve katkısıyla yürütülen projeler, projelerin çıktısı olan başarılı tasarım sonuçlarının kuruluş için de yararlı olmasını sağlarken, kuruluş için gereksinme duyulacak potansiyel çalışanları belirleme sürecinde de faydalı olmaktadır.