Hemosoft Bilişim Ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. – Büyükbaş Hayvan Çiftliklerinde Beslenme Yönetimi

Grup HOLY COW: Sevil Çalışkan, Elif Nazlıgül Çınaroğlu, Ahmet Hakan Depe, Nazlı Dolu, Umur Hastürk

Hemosoft, ODTÜ-KOSGEB-TEKMER ve ODTÜ Yazılım Geliştirme Merkezi tarafından desteklenen, yazılım ve entegre elektronik sistemleri tasarlayan, proje geliştirme ve danışmanlık hizmetleri veren bir AR-GE firmasıdır. Misyonu Türkiye'de yaşam kalitesini artıran yenilikçi projeler geliştirmek ve uygulamak olan firmanın fark ettiği olgulardan biri de besin ihtiyaçlarının karşılanması için çiftlik hayvanlarına sunulan yem karışımlarının maliyetlere, ürün kalitesine, verimliliğe, hayvan sağlığına ve refahına etki eden faktörlerin başında geldiğidir. Bu bağlamda projenin amacı, süt çiftliklerinde gözlemlenen beslenme gereksinimlerinin, stoklama, bütçe gibi kısıtların da dikkate alınmasıyla, çiftlikteki tüm hayvan tipleri ve yaş grupları için çok dönemli beslenme programının ve uygun yem/hammadde satınalma planının geliştirilmesidir.